Accessible Configurations.
Text: 
Increase Text. Decrease Text.
Translate text to Libras.
       Player Rybená - Sinalização em LIBRAS
     Colors: 
Change color to white.
Change color to orange.
Change color to red.
change color to yellow.
Set language to Portuguese
 Portuguese
Set language to English
 English
Mudar o idioma para Sueco
 Suéco
Mudar o idioma para Alemão
 German
A.B.P.S.T.: Brazilian Association of Thalidomide Syndrome's Victims.
What Thalidomide is.
What Thalidomide is
Du är vid:

Thalidomide eller Alpha N- Phthalylglutaramide.


Thalidomide

Definiering: "ett läkemedel som en gång användes för att hjälpa människor att sova och slappna av och som befanns allvarligt skada bebisar inne i livmodern genom att bl.a. stoppa utvecklingen av armar och ben om modern intog läkemedlet"

Prominence Photo.
Prominence Photo

Läkemedlet utvecklades I tyskland 1954 som ett lugnande medel. 1957 började läkemedlet säljas kommersiellt. Senare upptäcktes det att läkemedlet skadar ofödda bebisar i livmodern genom att stoppa tillväxten av bl.a. armar och ben, om modern tar läkemedlet under graviditeten. (Focomeli: underutvecklade extremitetet, dvs armar och ben liknar sälars fenor). Om läkemedlet tas av en gravid kvinna kan det också skada syn, hörsel, hjärta, lungor, matsmältningsorgan och fortplantningsorganen m.m.

 

En enda tablett Thalidomide som intas av kvinnan under de första tre månaderna av graviditeten, räcker för att ge allvarliga skador av focomelityp. Detta var orsaken till att läkemedlet 1961 förbjöds över hela världen. 1965 upptäcktes det att Thaliomide är verksamt mot vissa biverkningar av medicin mot lepra (spetälska) och började användas igen.

Efter detta har läkemedlet använts i behalndling av många olika sjukdomar, tex AIDS, Lupus, kroniska degenerativa sjukdomar, Cancer och ryggmärgstransplantationer.

Det finns inga vetenskapliga bevis på hur lång tid det tar för substansen att helt lämna kroppen. Därför rekommenderar vi att kvinnor väntar ett år efter att ha slutat med behandlingen, innan de blir gravida.


Thalidomidbehandling för kvinnor:

Prominence Photo.
Prominence Photo

Enligt förordning nr 354, från 15:e augusti 1997, är Thalidomide förbjudet för kvinnor i fertil ålder I Brasilien.

Även om Thaliomide är förbjudet, så kan läkare ändå lagligt förskriva medlet i några specifika fall. Villkoret är då att både läkaren och patienten skriver under ett ansvarsavtal för att undvika missbruk av medlet.

Bevisen pekar mot att användning av ett preventivmedel inte räcker för att förhindra att kvinnor som behandlats med Thalidomide får skadade barn, eftersom läkemedlet i sig hämmar effekten av preventivmedlet. Därför rekommenderas att man använder mer än en sorts prevetivmedel för att minska risken för gravididetet. Det är också av yttersta vikt att kontrollera att kvinnan inte är gravid när behandlingen påbörjar (genom urinprov etc)

Långvarig användning av Thalidomide är buksmärtor och Neuropati (känselbortfall i exempelvis fingrar). Dessa biverkningar genererar outhärdlig smärta som bara kan lindras genom läkemedel, vilket är för dyrt för patienten och som inte betalas av staten.


History

Prominence Photo.
Prominence Photo

1954: Thalidomide utvecklas i Tyskland som ett lugnande medel mot bl.a. graviditetsillamående

1957: Läkemedlet börjar säljas kommersiellt i 146 länder

1960: De fruktansvärda sideffekterna som läkemedlet ger om det tas av en gravid kvinna under graviditetens första tre månader. Foster drabbas av extremitetsmissbildningar – Focomeli. Läkemedlet hämmar extremiteternas utveckling och får dem att likna sälfenor.

1961: Läkemedlet dras tillbaka från marknaden i hela världen, förutom i Brasilien. Människor från många olika länder börjar begära skadestånd.

1965: En israelisk läkare vid namn Mr. Jacobo Sheskin, upptäcker att Thalidomide har positiva effekter vid behandling av lepra och läkemedlet börjar åter kommersialiseras.

Thalidomide in Brazil: - Thalidomide i Brasilien

Prominence Photo.
Prominence Photo

1957: Läkemedlet börjar säljas kommersiellt

1965: Efter en fördröjning på minst 4 år är läkemedlet borttaget. I praktiken används den dock fortfarande i behandling av Lepra. Missbruket av Thalidomide beror på brist på information, oövervakad distribuering, självmedicinering och ekonomiskt inflytande från läkemedelsbolagen. Eftersom gravida kvinnor fortsätter att ha tillgång till läkemedlet, forsätter det att födas skadade barn som anses tillhöra den andra generationen Thalidomidskadade.

1976: den juridiska processen gentemot läkemedelsbolaget och den brasilianska staten inleds.

1982: Efter många manifestationer tvingas staten införa lag nr 7.070 i December 1982. Denna lag gav de Thalidomideskadade rätt till pension. Pensionen som varje person får (och som varierar mellan en halv till 4 minimilöner) bestäms av fyra kriterier: förmåga till att äta, sköta personlig hygien, förflyttning och möjlighet att arbeta.

1986-1991: Pensionen som staten betalar ut till de skadade följer varken kostnasutvecklingen eller den höga inflationen i Brasilien. Som ett resultat av detta blir pensionerna allt mindre värda.

1992: ABPST . Den brasilianska föreningen för Thalidomideoffer grundas för att hjälpa de skadade att kräva sina lagliga rättigheter.

1994: Den första lagen som reglerar fertila kvinnors användning av Thalidomide införs 4 juli 1994, Förordning nr 63.

1996: En speciell arbetsgrupp samarbetar för att ta fram regler som ska kontrollera användningen av Thalidomide.

1997: En lag, Förordning nr 354 publiceras 15 augusti 1997. Lagen ska reglera registrering av, producering av, försäljning, förskrivning och distribuering av alla produkter som kan härledas till Thalidomide.

2003: Lag nr 10651 den 16 april 2003, om kontroll av användningen av Thalidomide, godkänns.

2005: Den offentliga samrådsrapporten nr 63 publiceras. Förslaget innehåller nya regler för användningen av Thalidomide.

2005: Godkännandet av lag nr 356 den 10 oktober 2005 upphäver den offentliga samrådsrapporten nr 63.

2006: ANVISA – Den nationella byrån för Hälsoövervakning föreslår inrättande av en panel som ska övervaka den terapeutiska användningen av Thalidomide.

2007: ANVISA anordnar ett möte som ska underlätta användningen av Thalidomide.

Från 1990 till 2000: Den kontinuerligt ökande användningen av Thalidomide för många olika sjukdomar, tex. Lupus, Cancer, Leukemi, Vitiligo, Mul- och klövsjukan, Tuberkulos etc., orsakar att flera nya skadade föds (den andra och tredje generationen), allt på grund av brist på information hos både allmänhet och läkare samt SJÄLVMEDICINERING, som är mycket vanligt i Brasilien.


Telefon: +55 (11) 5562.4922     E-mail: talidomida@talidomida.org.br