Accessible Configurations.
Text: 
Increase Text. Decrease Text.
Translate text to Libras.
       Player Rybená - Sinalização em LIBRAS
     Colors: 
Change color to white.
Change color to orange.
Change color to red.
change color to yellow.
Set language to Portuguese
 Portuguese
Set language to English
 English
Set language to Swedish
 Swedish
Mudar o idioma para Alemão
 German
INTERNATIONELLA PARTNERSKAP
Parceiros
Du är i


Samarbete


De organisationer och företag som här nämns har samarbetat med oss under de senaste 15 åren. På eget initiativ har de ställt upp, hjälp och stött os i den mån det varit och är möjligt. Dessa är vänner som vi är skyldiga ett stort tack.

INTERNATIONELLA PARTNERSKAP

Thalidomideföreningarna i Brasilien och Irland. Våra föreningar samarbetade, mycket framgångsrikt, tillsammans mellan 2004-2007.

Våra vänner hjälpte oss på olika sätt i tre år. De gjorde verkligen livet bättre för många Thalidomideskadade och deras familjer. Genom sina trevliga och hängivna besök i Brasilien kollade de hur pengarna hade använts.

2004 =Totalt – 15  ortopedisk utrustning (scootrar, rullstolar, datorer)
2005= Totalt – 37 ortopedisk utrustning (scootrar, rullstolar, datorer)
2006= Totalt – 29 ortopedisk utrustning (högkvalitativa rullstolar, ortoser, proteser)
2007= Totalt – 59 ortopedisk utrustning (högkvalitativa rullstolar, ortoser, proteser)

ABPST och FfdN – Föreningen för de Neurosedynskadade

Thalidomideföreningarna i Brasilien och Sverige (med stöd av SHIA – Solidarity, Human Rights, Inclusion, Accessibility). En överenskommelse finns som sträcker sig från 2007-2009 med möjlighet till förlängning. Målet med projektet är att utveckla ett påverkansnät som ska arbeta med användningen av Thalidomide.


Projekt 2007

 • ABPST ska göra det möjligt för sina medlemmar att ta del av information och att delta på föreningens aktiviteter
 • Att alla medlemmar ska känna till sina rättigheter och möjligheter att leva ett värdigt liv som personer med funktionsnedsättningar.
 • ABPST ska öka sitt inflytande och kontrollen över användningen av Thalidomide i Brasilien


Sekundära mål och aktiviteter

 • Utveckla ett system för att arkivera och hantera information. 35-40% av all information hittills.
 • Närvaro av minst 50-60 medlemmar på föreningens möten.
 

2007 – aktivteter

 • Att kartlägga och inventera information
 • Att hyra in en specialist på dokumentation som kan bygga ett förnuftigt system för att arkivera material.
 • Att införskaffa ett brandsäkert kassaskåp för viktig information
 • Att införskaffa en dator och ett back-up system
 • Att arbeta med information (intern och extern)
 • Att planera möten med föreningens medlemmar
 • Att arrangera planerade möten med föreningens medlemmar

Telephone: +55 (11) 5562.4922     E-mail: talidomida@talidomida.org.br