Accessible Configurations.
Text: 
Increase Text. Decrease Text.
Translate text to Libras.
       Player Rybená - Sinalização em LIBRAS
     Colors: 
Change color to white.
Change color to orange.
Change color to red.
change color to yellow.
Set language to Portuguese
 Portuguese
Set language to English
 English
Set language to Swedish
 Swedish
Mudar o idioma para Alemão
 German
Service.
Services


Lagstiftning.

Lagstiftningen som följer nedan, med modifierade versioner, startade som ett projekt, stöttat och publicerat av CORDE (2001) - Den nationella organisationen för integrering av personer med funktionsnedsättning - Justitiedepartementet - Sekretariatet för Mänskliga Rättigheter. Målet var att öka medvetenheten hos allmänheten om lagliga rättigheter för en grupp som alltid varit missgynnad. PRIMER var organiserat och framarbetat av ABPST - den brasilianska föreningen för Thalidomideoffer (Claudia Marques Maximino med hjälp av Sila Maria Kolhy).

 


Proteser/Ortoser.

Vi tror att vår dröm en dag kommer att gå i uppfyllelse och offren kommer att få de hjälpmedel de behöver, oavsett prislapp (t.ex. elrullstolar, Titanproteser, Myoelektriska armproteser, hörapparater, pacemakrar, att kollektivtrafiken ska bli tillgänglig för rörelsehindrade, hälsosam mat etc.). Bara när dessa villkor är uppfyllda kan världen kallas rättvis.

Länkar.

Lär känna några av de företeelser som vi tror kan göra skillnad i kampen för medborgerliga rättigheter och bättre livsvillkor för personer med funktionsnedsättning.
Telefon: +55 (11) 5562.4922     E-mail: talidomida@talidomida.org.br