Accessible Configurations.
Text: 
Increase Text. Decrease Text.
Translate text to Libras.
       Player Rybená - Sinalização em LIBRAS
     Colors: 
Change color to white.
Change color to orange.
Change color to red.
change color to yellow.
Set language to Portuguese
 Portuguese
Set language to English
 English
Set language to Swedish
 Swedish
Mudar o idioma para Alemão
 German
Home.
Home

Syfte.

Att fastställa, bistå och tillförsäkra samtliga neurosedynskadade runt om i världen likställda villkor i samhället. Garantera att vi behandlas med respekt och hänsyn som vilken medborgare som helst.



Verksamhet.

Våra affischer, folders och tidningar. Lär känna- och sprid dem.

Nyheter.

Här kommer Du att få reda på allt som är av vikt för föreningen och dess medlemmar. Legala aktioner, lagstiftning med förknippade artiklar.










Telefon: +55 (11) 5562.4922     E-mail: talidomida@talidomida.org.br